Home crooswijk Kalingen Overschie  noord hillegersberg Terbregge Delfshaven Zuid

marinus58

Rotterdam vervlogen tijden

Terbregge Rotterdan Terbregge Prinses Ierenbrug 1949. Rotterdam Terbregge Terbregse Rechter rottekade Naaikrans Dorkas 1933 Rotterdam Terbregge Terbregse Rechter Rottekade Cristelijke school lager onderwijs 1960 Rotterdam Hillegersberg bergse Linker rottekade Vrijwillige Brandweer 1938.jpg Rotterdam Hillegersberg Bergse Rechter Rottekade woonbuurtje de Koot 1958.jpg

Terbregge is een voormalige buurtschap in het Rotterdamse stadsdeel Hillegersberg-Schiebroek. Terbregge ligt tussen de rivier de Rotte, de spoorlijn Rotterdam-Gouda, (het verlengde van) de rijksweg A16 en de A20. De huidige wijk bestaat uit de voormalige buurtschap Terbregge, die in de dertiende eeuw ontstond rond een brug over de Rotte, en de binnenstedelijke Vinex-locatie Nieuw Terbregge, waar sinds 1999 gebouwd wordt. In 1524 moet het gehucht ‘Terbregghe’ al bestaan hebben. Het dorp werd in de lente van 1746 getroffen door een grote brand. Een generatie later, op 22 augustus 1775 werd Terbregge opnieuw door een grote brand getroffen. Deze was ontstaan in een hagelgieterij die zich ten westen van de Rotte, tussen de korenmolen en het verlaat bevond.–Lees meer

Welkom

Het gebied in de omgeving van Terbregge (trouwens de gehele polder) bestond rond de 9e  en 10e eeuw uit een nat en drassig veen- en moeras gebied. Er was sprake van veel grillig stromend water met enkele droge plekken. Er moet, vanuit de omgeving van Moerkapelle vanuit een wel, een iets forser water stroompje hebben gelopen, dat uiteindelijk heeft geleid tot het onstaan van, wat we nu kennen als de Rottemeren en het riviertje de Rotte. Dat water stroompje liep uiteraard in de richting van de Maas en uiteindelijk kwam het water zo in de Noordzee terecht. Dat  grillig kronkelende water stroompje passeerde veen bulten, waarbij bepaalde veenbulten steviger van structuur geweest moeten zijn dan andere. Dit bepaalde grofweg de loop en de kronkels in de Rotte. Een paar van die steviger veenbulten moet zich hebben bevonden waar nu Terbregge is. Er moet sprake zijn geweest van een aanzienlijke versmalling van het stroompje, zodanig dat het een logische plaats was/ werd om het waterstroompje over te steken. Aangenomen kan worden dat dit oversteken (wellicht via een paar simpele planken?) uiteindelijk is verworden tot een brug.

De brug - de oorsprong:

Dankzij deze vrij uitgebreide inleiding is het eenvoudig om te zeggen dat uiteindelijk de brug “Ter Bregghe” bepalend was voor de naam die we nu kennen als Terbregge. Dit maakt de oorsprong van de naam Terbregge meteen duidelijk. Bij het stroompje en de brug ontstonden woningen en enkele kleine bedrijfjes. De brug was de enige plek tussen Gouda en Zevenhuizen waar men makkelijk het water kon oversteken en dit trok natuurlijk activiteit aan. Het aantal woningen en bedrijfjes groeide gestaag. Na het droogleggen van de polders, werd het karakter van Terbregge in hoofdzaak agrarisch van aard.

Prinses ierenebrug

Molen

Rotte

Bergse linker Lottekade

Bergse Rechter Rottekade

Bekende buurten en straten  

Dirk Plaizier Terbregge, Bergse Linker Rottekade.jpg

Dirk Plaizier Terbregge, Bergse Linker Rottekade

Deze kade heet naar de rivier de Rotte, waaraan de stad Rotterdam zijn naam te danken heeft. De Rotte wordt in 1242 voor het eerst genoemd. Ze moet echter eeuwen oud zijn, want in een oorkonde uit 1028 is er sprake van een nederzetting 'Rotta'. De Rotte werd voor 1200 ter hoogte van Crooswijk voor het eerst afgedamd in het kader van de aanleg van een dijk vanwege de grote 12de-eeuwse overstromingen. De aanleg van Schielands Hoge Zeedijk meer naar het zuiden rond het midden van de 13de eeuw, betekende een tweede afdamming.

1955-Terbregge, bij Bossché voor de deur.jpg brug terbregge.jpg

1955-Terbregge, bij Bossché voor de deur

brug terbregge.

Rotterdam-Oud-Terbreggen.jpg

Spaarbank bus op Terbregge

Rotterdam-Oud-Terbreggen

Rotte meren-We doen er nog ééntje.jpg