Home crooswijk Kalingen Overschie  noord hillegersberg Terbregge Delfshaven Zuid

Rotterdam vervlogen tijden

marinus58

Overschie is een voormalige gemeente in Zuid-Holland. De naam Overschie wordt reeds in de tiende eeuw genoemd ('Ouwer Schie'), toen het dorp een kleine nederzetting in een groot moerasgebied was. In Overschie komen de vier wateren bij elkaar die alle vier kortweg met Schie worden aangeduid: De Delfshavense Schie, de Delftse Schie, de Rotterdamse Schie en de Schiedamse Schie. De Schie werd een belangrijke transportroute in de dertiende eeuw, toen de Schielands Hoge Zeedijk werd aangelegd tussen Vlaardingen en Gouda, waarbij twee havens werden gecreëerd bij de Schie en de Rotte. De eerste werd belangrijk voor de ontwikkeling van Overschie, de tweede voor die van Delfshaven (Delfts Haven geeft aan dat deze haven belangrijk was voor de stad Delft). -Lees meer

Hoogmadestraat Overschie Mis overschie verkiezing  winnaarres martine lokker1953. Overschie nieuwbouwwijk  kleinpolder oost  kolenboer bezorgd kolen1952.

Welkom

Overschie

Belangrijkse buurten en straten  in Overschie

De Tempel aan de Delftweg

Rotterdamseschie

Delfhavenseschie

Molens van Speelman

Rijksweg 13

1000 jarig bestaan Overschie

De eerste schriftelijke bronnen waarin de naam ‘Schie’ voorkomt, dateren uit de 11e eeuw. Aangenomen mag worden dat na de Romeinse Tijd – vanaf de derde eeuw - de bewoning van deze omgeving sterk in omvang is teruggelopen maar dat die zich tegen het jaar 1000 weer goeddeels hersteld heeft. Daarbij speelden de ontginningsactiviteiten van de hier wonende edelen en van monniken een belangrijke rol. In ieder geval is het in kerkelijke stukken dat de naam Schie het eerst voorkomt. In een register met teksten ten behoeve van de Eredienst (een ‘Sacramentarium’) van de Abdij van Echternach uit circa 1030 en in later te dateren stukken van de machtige abdij van Egmond wordt de kapel (kerk) te Schie vermeld als dochter van de kerk van Vlaardingen.

 De Tempel in Overschie

De Tempel is een buitenplaats in de Nederlandse gemeente Rotterdam. De buitenplaats aan de Delftse Schie in Overschie telt zo'n 20 rijksmonumenten. Het huidige hoofdgebouw is uit 1939, maar de buitenplaats is ontstaan uit een middeleeuwse hofstede rond 1485[1], die onder meer in handen is geweest van Johan van Oldenbarneveldt. Johan van der Hoeven voegde later de buitenplaats samen met de heerlijke rechten van heerlijkheid Tempel bij Rodenrijs. In 1946 is de buitenplaats in handen gekomen van de gemeente Rotterdam. De buitenplaats is eerst in gebruik geweest als conferentieoord. Later werd er een afdeling van het Delta Psychiatrisch Centrum in gevestigd.

Overschie foto mix

Delfhavenseschie

Overschie fijne wijk om te werken en te wonen

Overschie vanuit de lucht