marinus58

Home crooswijk Kalingen Overschie Oude noorden hillegersberg Terbregge Delfshaven R.dam Zuid

Rotterdam vervlogen tijden

Gashouder Rotterdam Kralingen


De geschreven geschiedenis van Kralingen gaat terug tot 1244, in welk jaar sprake is van een zekere Hugo van Cralingen. Latere kronieken melden dat een van zijn voorvaderen, mogelijk Heer Gilles van Voorschoten, de heerlijkheid Cralinghe verwierf als beloning voor bewezen diensten aan de bisschop van Utrecht. De oudst bekende ambachtsheer is Ogier van Cralingen. Aan het eind van de 14e eeuw viel de heerlijkheid toe aan de familie Van de Lecke en in 1657 aan de minderjarige Johan Willem du Faget.Lees meer

Kralingen Honingerdijk in den Rustwat-1885 Rotterdam-Gasfabriek kralingen.

Bekenste straten in Kralingen

Aveneu Concordie

Oudedijk

Oostzeedijk

Honingerdijk

S,gavenweg

Adamshofstraat straatfeeest1938 40 jarig regerings jubileum Whilhelmina.jpg

Adamshofstraat straatfeeest 1938  40 jarig regerings jubileum Whilhelmina.

De Adamshofstraat is genoemd naar een vroeger hof of buitenplaats waar een laan op uitliep. Dit hof werd na 1860 de Laan Adamshof en sinds 1878 Adamshoflaan genoemd. In 1864 zijn hier veel woningen gebouwd. In 1900 ontving een gedeelte van de laan de naam Adamshofstraat. Later in 1912 ontving het overige gedeelte deze naam.


Schaatsvereniging IJsclub Kralingen, anno 1879, was een van de oudste verenigingen van Rotterdam. Een groot weiland aan de overkant van de Kralingse plas werd jaarlijks omgetoverd in een schaatsbaan door het onder water te zetten met water vanuit de plas. In 1904 werden naast de schaatsbaan enkele tennisbanen aangelegd om zodoende de financiële positie te verbeteren. In 1982 wordt besloten een deel van het IJsclubterrein te ruilen… voor de aanleg van een nieuw pand met daarin ook vier squashbanen en de aanleg van zestien nieuwe tennisbanen op de voormalige schaatsbaan. Alle gravelbanen. ‘s Winters werden deze tennisbanen dan ondergespoten om de schaatstraditie in ere te houden.

In december 1992 verkoopt de IJsclub Kralingen, gedwongen door haar bankier, al haar onroerend goed aan de voormalige pachter en zijn compagnon. Deze beslissen echter dat er vanaf 1993 niet meer geschaatst zal worden op de IJsclub Kralingen, daar deze activiteit immer verliesgevend is geweest. De vereniging moest volgens haar statuten ieder jaar proberen ijs te maken want dat is nu eenmaal de hoofddoelstelling van een ijsclub. In de jaren ‘82 tot ‘92 is er steeds een poging ondernomen een schaatsbaan op te spuiten maar dit is echter in slechts drie jaargangen gelukt. Door het gravel van de tennisbanen als ondergrond voor de schaatsbaan is het niet mogelijk de banen in één keer onder water zetten want dat zakt direkt weg. De banen werden ‘s avonds vanaf negen uur tot ‘s morgens negen uur door drie man laagje voor laagje om het uur met de hand opgespoten. Een mooie ijsbaan was het resultaat. Vaak wanneer ‘s morgens de zon begon te schijnen, smolt het ijs van onderaf binnen een uur weg. Dit kwam door de warmte absorberende gravellaag van de tennisbanen. Er ontstond een soort iglo-effect. Mensen waren ook vaak zeer verbolgen wanneer er op de IJsclub niet geschaatst kon worden en buiten op de sloten wel. Vandaar dat deze zeer arbeidsintensieve en verliesgevende activiteit is afgestoten nu het centrum commercieel moest worden geëxploiteerd. De naam IJsclub Kralingen bleef echter voor het centrum gehandhaafd. Vanaf 1 februari 1998 is de voormalige herenkleedkamer en een deel van de garage verbouwd alwaar nu een prachtig en professioneel fitness en aerobic centrum is gehuisvest zodat het centrum nu voldoet aan de eisen van het nieuwe millennium. De foto is gemaakt door J&S Schotel een komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van behoudijsclub.nl


Schaatsvereniging IJsclub Kralingen, anno 1879

ijsclub-kralingen1900.jpg IJsclub Kralingen  van heel lang geleden.jpg Kees Broekman en Hjalmar Andersen tijdens onderlinge wedstrijden in Kralingen.jpg Kralingse-Ijsclub muziektent.jpg Rotterdam De IJsclub Kralingen .jpg Schaatsen op de banen van de Kralingse IJsclub op de Kralingse Plas, 1898-1902..jpg Siem Heiden (rechts met witte schaatsen en plusfour) geeft schaatsles op de IJsclub Kralingen .jpg Trien de Boer-Blaauboer uit Groningen tijdens het NK op dinsdag 20 januari 1914 op de banen van IJsclub Kralingen in Rott~1.jpg Trien de Boer-Blaauboer uit Groningen tijdens het NK op dinsdag 20 januari 1914 op de banen van IJsclub Kralingen in Rott~1.jpg winter vermaak ijsclub kralingen.jpg

ijsclub-kralingen1900

IJsclub Kralingen  van heel lang geleden

Kees Broekman en Hjalmar Andersen tijdens onderlinge wedstrijden in Kralingen.

Kralingse-Ijsclub muziektent

Rotterdam De IJsclub Kralingen

Schaatsen op de banen van de Kralingse IJsclub op de Kralingse Plas, 1898-1902..

Siem Heiden (rechts met witte schaatsen en plusfour) geeft schaatsles op de IJsclub Kralingen .

Trien de Boer-Blaauboer uit Groningen tijdens het NK op dinsdag 20 januari 1914 op de banen van IJsclub Kralingen

voor 1920. IJsclub Kralingen.

winter vermaak ijsclub kralingen.

De Kralingse Plas, gelegen in de Rotterdamse wijk Kralingen, is een water van ongeveer 100 ha, dat gebruikt wordt voor de kleine watersport en sportvisserij. Er bevindt zich een vijftal watersportverenigingen, zoals de Rotterdamsche Zeilvereeniging RZV, Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas, Boudewina en de Kralingsche Zeil Club. De eerste vereniging die watersport in de plas organiseerde, was Zeilvereeniging Kralingen in 1908, later opgegaan in de Watersport Vereniging Rotterdam (WSVR).[1]

De Kralingse Plas is ontstaan door de winning van veengrond ten behoeve van turf. Het maakte deel uit van een reeks van 15 veenplassen die zich ten noorden van de 's-Gravenweg uitstrekte vanaf de Rotte tot aan Nieuwerkerk aan den IJssel. Tussen 1865 en 1876 werden deze plassen drooggelegd voor de creatie van de Prins Alexanderpolder. De toenmalige Noordplas werd als enige gespaard. De Noordplas was namelijk de diepste van de 15 plassen, en tevens bevonden zich enkele fabrieken en woonhuizen aan de plas. Hierdoor was het te duur om deze plas droog te leggen.[2] Vanaf 1895 heet de voormalige Noord- of Boschplas de Kralingse Plas. Na de Tweede Wereldoorlog werd een klein deel weer gedempt met puin uit het gebombardeerde centrum van de stad. Zo zijn bijvoorbeeld de eilanden in het zuiden tot stand gekomen.

 De plas wordt aan drie kanten omringd door het Kralingse Bos. De oostzijde wordt gedomineerd door de zogenoemde Plasmolens, De Lelie (uit 1740) en De Ster (uit 1886), twee windmolens waar nog altijd specerijen gemalen worden. Aan de noordkant ligt een groot recreatiestrand, waarvan een klein deel een naaktstrand is.[3] Ten zuiden loopt de Kralingse Plaslaan. In het verlengde hiervan aan de Kralingseweg staat onder meer de Kralingerhoutflat, de oudste hoogbouw in de omgeving, die bovendien de alternatieve naam van het bos levend houdt.

Aan de westkant bij het Langepad staat een uitkijktoren die uitzicht biedt over de hele plas.

Behalve voor watersport en aanverwante activiteiten wordt de plas veel bezocht door hardlopers. Bij Rotterdamse joggers is het rondje Kralingse Plas van ongeveer 5 kilometer een begrip.

Het gebied werd beroemd door het meerdaagse Holland Pop Festival (1970), dat weleens het Hollandse Woodstock genoemd wordt en waarover ook een internationale documentaire werd uitgebracht, Stamping Ground.

De Kralingse Plas