marinus58

Rotterdam vervlogen tijden

Crooswijk Rotterdam


Crooswijk was tot 1864 een kale polder, particulieren begonnen in die tijd met de ontwikkeling van het terrein tot woonwijk. In 1862 was de Crooswijksesingel al gereed, deze singel werd aangelegd in het kader van het Waterproject van Willem Nicolaas Rose (1801–1877). De bebouwing begon buiten de cirkel van de singelgordel, dit was tegen het originele plan in. Midden in de polder kwamen veel arbeiderswoningen

Lees meer

Van Meekerenstraat Crooswijk.jpg 1952-Van Reijnstraat Crooswijkse buurthuis handenarbeid .jpg

Van Meekerenstraat Crooswijk.

1952-Van Reijnstraat Crooswijkse buurthuis handenarbeid

Fijne wijk in Rotterdam om te wonen en te werken

linker rottekade, ter hoogte van het schuttersveld met vissende jongens1947.jpg Paradijslaan omstreeks 1953 .jpg 1952-Frederikstraat.jpg 1950-Marnixstraat.jpg

Enkele belangrijke straten in Crooswijk

Crooswijkseweg

Linker Rottekade

Paradijslaan

Frederikstraat

Marnixstraat

Boezembocht Veilingcomplex .jpg

Boezembocht Veilingcomplex


Ontleent zijn naam aan de Hoge Boezem. Op 14 januari 1769 werd door de Staten van Holland en West-Friesland octrooi verleend om, tot ontlasting van de gemeene boezem de Rotte, een tweede boezem te maken in de polder Rubroek. Het overtollige water kon door een sluis bij de Oostpoort ontlast worden in de Nieuwe Maas

2e Crooswijksedwarsstraat, met rechts de Rubroekstraat1952.


Omstreeks 1337 komt de heer Van Voorne voor als eigenaar van het huis of de hofstede te Crooswijk. Dit huis is later aan de graaf van Holland gekomen. Het stond waarschijnlijk op de plaats van het oude Duifhuis, een toltoren die door de Romeinen was gesticht. Het huis komt voor op een kaart van 1567 van Jan Potter.

Het Korps Mariniers, opgericht 10 december 1665, is een elite onderdeel van de Koninklijke Marine en een van de oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse krijgsmacht. Het Korps Mariniers bestaat uit infanteristen die dienstdoen op oorlogsschepen en ingezet kunnen worden op de grens van land en water. Het korps wordt sinds de jaren negentig in toenemende mate ingezet bij operaties op het land in het kader van crisisbeheersing. Amfibische operaties zijn echter de specialiteit van het korps.

Korps Mariniers oefenen op het Schuttersveld 1925-Schuttersveld Inspectie Korps Mariniers  te Rotterdam door prins Hendrik, op 10 december.jpg 1934-Marcherende mariniers in Rotterdam. 14 december.op het schuttersveld.jpg 1934-Marcherende mariniers in Rotterdam. 14 december.op het schuttersveld-2.jpg 1934-Mariniers in het gelid in Rotterdam. 14 december .Schuttersveld.jpg 1938-Schuttersveld , met Prins Bernhard bij het Korps Mariniers 1934-Mariniers in het gelid in Rotterdam. 14 december .Schuttersveld-4.jpg 1935-Schuttersveld Achttien mariniers poseren voor de fotograaf  te Rotterdam-Crooswijk.jpg 1936-Schuttersveld Groepsfoto. Opleidingsklas mariniers met seinvlaggen  te Rotterdam-Crooswijk.jpg Schuttersveld Marinier aan het speergooien met op de achtergrond mariniers in werk tenue. Crooswijk.jpg 1934-Schuttersveld Mariniers in het gelid in Rotterdam. 14 december.schuttersveld

1925-Schuttersveld Inspectie Korps Mariniers  te Rotterdam door prins Hendrik, op 10 december

1934-Marcherende mariniers in Rotterdam. 14 december.op het schuttersveld.

1934-Marcherende mariniers in Rotterdam. 14 december.op het schuttersveld.-2

1934-Mariniers in het gelid in Rotterdam. 14 december .Schuttersveld.

Prins Bernhard

1934-Mariniers in het gelid in Rotterdam. 14 december .Schuttersveld.

1935-Schuttersveld Achttien mariniers poseren voor de fotograaf  te Rotterdam-Crooswijk.

1936-Schuttersveld Groepsfoto. Opleidingsklas mariniers met seinvlaggen  te Rotterdam-Crooswijk

Schuttersveld Marinier aan het speergooien met op de achtergrond mariniers in werk tenue.

 Mariniers in het gelid

Crooswijkseweg Een politiepost met drie politiemannen 41, ten oosten van het Excercitieveld 1913.jpg
Home crooswijk Kalingen Overschie Oude noorden hillegersberg Terbregge Delfshaven R.dam Zuid